Wat een bizar jaar
Dit bizarre jaar zal in de geschiedenisboeken een speciale vermelding krijgen. Het Coronavirus beheerst ons leven al ongeveer driehonderd dagen en het einde is nog lang niet in zicht. Om de economie enigszins op peil te houden is veel creativiteit nodig, we zien dat bepaalde sectoren het enorm zwaar hebben maar ook sectoren die juist door de crisis veel werk hebben.

In de landbouw stortte de industriële verwerking van frietaardappelen wereldwijd totaal in, de horeca als grote afnemer ging wereldwijd op slot. Europa versoepelde de maatregelen in de zomermaanden, maar bij de tweede huidige virusgolf gingen de deuren weer op slot. De nu aangescherpte lockdown met de kerstdagen en de jaarwisseling in het vooruitzicht valt voor ons allen zwaar, met een hopelijk positieve uitwerking in het nieuwe jaar.

Flevofood
Voor Flevofood is dit jaar zeker ook een bijzonder jaar, het consumentengedrag veranderde in maart in een hamsterwoede, de lege schappen in de supermarkten staan nog vers in ons geheugen. Voedselboxen van lokale, regionale producten hebben een flinke opmars gemaakt, de korte keten krijgt gestalte. De Flevourbox van Flevofood is daar een voorbeeld van en is zeker geen ééndagsvlieg, na het pilotproject in april en mei is in het najaar gestart met periodieke boxen en we kunnen zeker van succes spreken.

Onder andere ook de goede voortgang van het Boeren voor Buren project in Amsterdam kunnen we benoemen in de activiteiten van Flevofood.

De voorbereidingen van onze deelname aan de Floriade in 2020 zijn dit jaar opgestart, ook hierbij zal Flevofood de foodprint in vele elementen van onze provincie samen met de provincie Flevoland en onze gemeenten presenteren.

De tours van Flevofood in en buiten de provincie konden helaas geen doorgang vinden, laten we hopen dat we volgend jaar onze leden en netwerkpartners wel kunnen ontmoeten.

We wensen U toch fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe. 


Jaap Kodde

Bestuur Vereniging Flevofood

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO