Duurzame voedselvoorziening is een van de grootste vraagstukken. Hoe zorgen we voor voldoende, betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen waarbij de boeren een goede prijs krijgen voor hun producten en de aarde niet uitgeput raakt? Een vraagstuk dat ook in Flevoland boeren, ondernemers, kennisinstellingen en overheden bezig houdt. Het verkorten van de voedselketen wordt gezien als een mogelijke oplossing om in de toekomst voldoende en betaalbaar voedsel op een duurzame wijze te garanderen. Bij het verkorten van de keten gaat om de afstand tussen de verschillende schakels te verkorten zoals tussen het telen van producten en het verwerken daarvan.

 

Flevoland is beroemd vanwege de grootschalige agrarische productie voor de wereldmarkt. Maar we zien ook in Flevoland in toenemende mate belangstelling voor verpakken, bewerken, combineren, transporteren en vermarkten van producten. Door de oprichting van de Vereniging Flevo Food leren de ondernemers in de keten elkaar steeds beter kennen. Een eerste stap om de afstand te verkleinen. Daarmee is nog niet direct duidelijk op welke wijze ze elkaar het beste kunnen versterken en hoe bestaande netwerken zich tot elkaar verhouden. Ook zet de vereniging zich in voor de branding van Flevolands voedsel. Daarmee kan de afstand tussen producent en consument verkleind worden, over hoe dat succesvol te laten zijn, zijn nog vragen.

 

Leren van Europese regio’s: overheid, onderwijs en ondernemers werken samen

In Flevoland zijn er dus genoeg vragen over hoe we het verkorten van de voedselketen het beste kunnen organiseren. Zijn er voorbeelden waar wij van kunnen leren? Provincie Flevoland, Aeres hogeschool en Vereniging Flevo Food werken daarom in het Europese FoodChains 4 EU project samen met partners in vier Europese regio’s om van elkaar te leren en elkaar te inspireren om de regionale voedselketen te organiseren en ondersteunen.

 

Laat u inspireren

Van 3 tot 6 juli 2018 bezoeken experts uit Roemenië, Bulgarije, Italië en Engeland, op verzoek van provincie Flevoland en Aeres, onze provincie. Zij bezoeken verschillende bedrijven en organisaties om te horen waar zij mee bezig zijn.

Op de slotbijeenkomst op vrijdag 6 juli geven de Europese partners advies over hoe in Flevoland een effectieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderzoek te organiseren. Zij geven daarbij goede voorbeelden uit hun eigen regio’s ter inspiratie.

U kunt bij deze inspirerende bijeenkomst aanwezig zijn. De bijeenkomst begint om 11.00 uur in het Provinciehuis in Lelystad met aansluitend een Green Protein lunch om 13.00 uur. Meldt u aan (in verband met de lunch) via secretariaatGE@flevoland.nl

 

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO