Kennisinstellingen, ondernemers en boerenorganisaties slaan handen ineen om logistieke puzzel rondom de stad op te lossen

Er moet een sterker lokaal voedselsysteem komen in de regio Amsterdam. Deze ambitie sprak wethouder Ivens (Voedsel, gemeente Amsterdam) eind oktober uit bij de lancering van een regionaal samenwerkingsverband om korte voedselketens te bevorderen. Een van de grote struikelblokken voor regionale voedselketens is de logistiek. Simpel gezegd: wat is er nou écht nodig om die wortel van Flevoland naar Amsterdam te krijgen met zo min mogelijk uitstoot? Een breed consortium van korte keten ondernemers en kennisinstellingen, Cross KIC tussen EIT Climate KIC en EIT Urban Mobility, onderzoekt hoe de logistiek rondom de metropoolregio Amsterdam zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden. 

Lokale voedselsystemen, oftewel korte voedselketens, worden vaak opgezet met als doelstelling de CO2 uitstoot te verminderen. In de praktijk blijkt dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Nieuwe, korte voedselketens kunnen in de beginfase zelfs voor meer logistieke bewegingen in de stad zorgen. De afgelopen jaren is er door verschillende ondernemers veel kennis opgedaan over schone en efficiënte logistiek in de korte keten. De bundeling van deze kennis en het faciliteren van samenwerking tussen deze partijen kan leiden tot een doorbraak in het opzetten van duurzame, regionale voedselsystemen.

Daarom heeft een breed consortium van ondernemers, boerenorganisaties en kennisinstellingen, bestaande uit Amped, Local2Local, Taskforce Korte Keten, vereniging Flevofood, Boeren voor Buren, de provincie Flevoland, Foodlogica, Rabobank, Makro, en de TU/e, de handen ineen geslagen. Doelstelling van het project is de logistieke puzzel rondom de stad op te lossen en een blauwdruk op te leveren waarmee regio’s zelf efficiënte en schone korte voedselketens kunnen opzetten. Uiteindelijk moet dit leiden tot regionale voedselketens met een lagere CO2 footprint, betere beschikbaarheid van lokale producten voor de consument, betere samenwerking binnen de keten en een betere prijs voor de boer. In januari worden de resultaten opgeleverd. In de tussentijd is de voortgang van het project te volgen via www.taskforcekorteketen.nl.

Over de rol van Vereniging Flevofood in dit project
Bij Vereniging Flevofood geloven we dat we de transitie naar een sterk lokaal voedselsysteem alleen samen kunnen maken. Daarom maken we deel uit van dit interdisciplinaire onderzoeksproject. Flevoland is immers de groentetuin van Europa, en onze leden willen graag een gedeelte van hun afzet lokaal vermarkten, om zo duurzaam mogelijk te kunnen zijn. We verwachten dat door dit project een stap wordt gemaakt richting een lokale korte voedselketen waarmee we in potentie 4 miljoen monden kunnen voeden. 

Achtergrond EIT Climate KIC en EIT Urban Mobility
EIT Climate KIC is een kennis en innovatie community (Knowledge and Innovation Community, KIC) gericht op het versnellen van de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij. EIT Urban Mobility maakt de overgang mogelijk naar leefbare stedelijke ruimtes, ondersteunt ondernemerstalent en mobiliteitsbedrijven. Binnen dit Cross KIC project werken EIT Climate-KIC en EIT Urban Mobility samen voor de implementatie van regionale voedsel logistiek en distributie in de stad Amsterdam.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO