Flevoland staat bekend om het aanpassingsvermogen van de agrarische sector. De beste garantie om blijvend een speler van wereldformaat te zijn, is een sector met het vermogen om zich voortdurend te verbeteren voor kwalitatief beter, gezond en eerlijk voedsel. De agrarische sector gaat dat in toenemende mate doen door een directe verbinding met de consument. Zo gaat zij een bijdrage leveren aan gezondheid, farmacie en energie. Flevolandse agrarische bedrijven brengen nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis in de praktijk. Samen met deze bedrijven en de mede-overheden zorgen we voor optimale condities voor de landbouw: een vruchtbare bodem, schoon water, gezond ecosysteem en een goede infrastructuur.                   Van boer tot bord – Samen met Vereniging Flevofood en andere partners werkt provincie Flevoland aan het verkorten van de keten in het Europese Interreg programma FoodChains 4 Europe. Hoe kunnen we de afstand tussen boer en burger kleiner maken?  Hoe krijgen we meer aandacht voor het regionale product? En kunnen we de voedselkilometers terugbrengen? Daarnaast onderzoeken we hoe reststromen van de één, grondstoffen voor de ander kunnen zijn.

Leave a Reply

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO