Op vrijdag 13 December kwamen een vijftigtal Flevofood leden, netwerkpartners, korte keten partijen en onze samenwerkers bij elkaar bij Boerkok in Lelystad om een korte keten op te tuigen in Flevoland. Vereniging Flevofood heeft een regionale alliantie gevormd met boeren, onderwijsinstellingen, gemeenten, de Rabobank en ondernemers. De bijeenkomst toonde het enthousiasme en daadkracht van deze partners om bij te dragen aan een lokaal, eerlijk, gezond en economisch succesvol voedselsysteem in Flevoland. De sprekers Mark Frederiks (TKK, Local2Local), Kees de Jonge (Rabobank Amsterdam), Martin Topper (Flevofood) en Katharina Prause (Provincie Flevoland) lichten ieder hun perspectief toe met praktische voorbeelden van hoe stakeholders verbonden zijn, en hoe meerwaarden gecreëerd kunnen worden waarbij transparantie de sleutel vormt. 

Het tweede perspectief is dat de Vereniging Flevofood, Taskforce Korte Keten (TKK), Rabobank Amsterdam en Provincie Flevoland samen op zullen trekken samen om de Metropoolregio Amsterdam van lokaal voedsel te gaan voorzien. 

De sfeer was positief en de interactieve sessie leverden veel input en ideeën op over hoe men bij kan dragen aan het opzetten van de Flevolandse korte keten, met inbreng van data, expertise, tools en bereik. 

De deelnemers kregen een actieplan en enquête-applicatie aangereikt, waarmee de huidige gelieerde bedrijven en instellingen eenvoudig hun voedselbehoefte in kaart kunnen brengen. Flevofood verbindt deze behoefte vervolgens direct aan het aanbod in Flevoland. Tijdens de gezellige borrel hebben al meer dan 10 organisaties zich aangemeld voor deze applicatie.

Click to access the login or register cheese
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO