22 November – Dronten

Binnen haar opdracht om de wereldbevolking te voeden, heeft de landbouw de laatste decennia ingezet op schaalvergroting. De daarmee gepaard gaande capaciteitsvergroting van de mechanisatie heeft een zware wissel getrokken op onze bodem. De consequenties komen nu aan het licht en vragen om rigoureuze veranderingen. Welke keuzes maak jij, gelet op de generaties die na jou komen? Wat geef je hen mee en draag je op hen over? En hoe kijken onze toekomstige boeren daar tegenaan?

Wil jij óók je steentje bijdragen aan een gezonde, toekomstbestendige bodem? Kom dan naar het congres De Nieuwe Bodem op 22 november in Dronten. In dit interactieve congres komen jong en oud aan het woord en willen we van elkaar leren.

 

Programma

13.00 – 14.00 uur     Optioneel: Excursie naar het Bodemlab

Wil je hieraan deelnemen, stuur dan een email naar a.aalberts@dronten.nl Na aanmelding ontvang je de details (nb: er is plek voor een beperkt aantal mensen)14.00 – 14.30 uur      Inloop met koffie en thee

Plenair programma met dagvoorzitter Rick van der Kleij

  • Irene Korting (Wethouder Agri & Food gemeente Dronten)
  • Rieke de Vlieger (Directeur Aeres Hogeschool Dronten)
  • Keukentafelgesprek met Gera van Os (Lector duurzaam bodembeheer, Aeres Hogeschool Dronten)
  • ‘Jong interviewt oud’ – jongeren in discussie met de generatie vóór hen
  • De visie van drie vooruitstrevende ondernemers en discussie – Piet Boer, melkveehouder
    – Adri van Nieuwenhuyzen, akkerbouwer
    – Bert Gijsberts, bestuurder, Bewust Bodemgebruik
  • Afsluitende gesproken column door Janny Peltjes (Directeur HLB De Groene Vlieg)

16.15                               Netwerkborrel

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO