Sinds begin januari heeft de provincie Flevoland een voucherregeling opgesteld voor het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie voor agrarische MKB-bedrijven.

De vouchers zijn bedoeld voor alle ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen en demonstreren die bijdragen aan kringlooplandbouw. Deze innovatieve ondernemers kunnen de vouchers bij Boerderij van de Toekomst inzetten om gebruik te maken van de faciliteiten en de daar aanwezige expertise en ondersteuning.

In de voucherregeling zijn drie typen vouchers opgenomen:

  1. De haalbaarheidsvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 90% van de door Wageningen Research gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000.
  2. De R&D-voucher wordt gebruikt voor de externe kosten die de aanvrager maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in laboratorium- en praktijkomgeving. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100% van de door Wageningen Research gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 75.000. Daarnaast krijgt u ten hoogste 50% van de externe kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.
  3. De pilotvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om een innovatie in de praktijk te testen en valideren. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 100% van de door Wageningen Research gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.

Ga naar Boerderij van de Toekomst om te zien of uw project bij het innovatieprogramma past!

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO